Letterlijk overgenomen uit handgeschreven notulenschrift, afkomstig uit de archieven van het Grafisch Lyceum Amsterdam, voorheen Amsterdamse Grafische School(AGS).


14 november 1939
T.a.v. de inrichting v.d. afdeling fotografie deelt de heer Leer mede, dat het benodigde materiaal (…..) besteld is. Levering vond nog niet plaats, doch de heer Eilers is reeds bezig zijn eigen instrumenten te plaatsen. Aangezien de cursus op 1 Januari zal aanvangen wordt besloten een prospectus te maken…………

6 october 1942
In overleg met den voorzitter heeft de heer Blankenstein gesproken met de leeraren Eilers en Lauterschlager van de afdeling fotografie. Van hun aanmerkingen waren er wel eenige juist, en naar de directeur vertrouwt zal alvast met hen wel prettige wijze opgelost kunnen worden…………

16 november 1942
Men is het er na eenige bespreking over eens, dat de t.a.v. den leeraar Eilers getroffen maatregel, dat hij, voor den tijd, dat hij nog aan de school werkzaam zal zijn tot hij met pensioen gaat, niet meer op de afdeling fotografie les geeft, voldoende is te achten

9 maart 1943
N.a.v. de notulen doet de voorzitter de volgende mededelingen:.(……..) Spoedige benoeming is gewenscht ivm het vertrek v.d. heer Eilers op 1 april as.

6 april 1943
Besloten wordt op 17 April een kleine afscheidsbijeenkomst te houden bij het vertrek van den avondportier Akkerman en den leeraar Eilers.