De inleidende opdracht die de leerlingen van de vierde klas VMBO eerst maakten was een oefening om oude en nieuwe foto's te gebruiken in een presentatie. De opdracht maakten de leerlingen in de eerste schoolweek thuis met behulp van de foto's van het gemeentearchief. Uitgangspunt was hun eigen woonwijk, familie, huis of school. Het werk werd op school aan elkaar gepresenteerd. Er werden collages gemaakt, boekjes met de geschiedenis van het dorp of de wijk waarin de leerlingen wonen. Oude foto's werden ge´ntegreerd in een totaal-presentatie. Op de open dagen kunt u deze zien.

In de inleiding werd het werk van Eilers besproken waarna de affiches van deze tentoonstelling gemaakt werden. Eilers was van 1939 tot 1942 verbonden aan onze school. De fotografie moest onderdeel worden van de grafische techniek. Voor die tijd een nieuwe techniek in de reclamewereld. Eilers heeft foto's gemaakt voor advertenties. Die foto's en een selectie foto's van stillevens, gebouwen en portretten was op CD aangeleverd door het gemeentearchief. De leerlingen hadden zo toegang tot zijn werk. Zijn foto's werden bewonderd.
Het valt op dat er veel stilleven foto's gebruikt zijn door de leerlingen: een bloem, een schelp, een gebouw.

Het moeilijkst was de titel. Want een ontwerp schetsen met een foto van Eilers lukte nog wel. Maar hoe raak je de mensen met je affiche? Wat krijgen ze te zien als ze komen kijken naar de tentoonstelling? Hoe noem je dat? Welke titel geef je mee? Dit denkproces, dat zichtbaar moest worden in de schetsen, was het gesprek van alle begeleiding. Per leerling besprak ik tien schetsen.
En als het concept dan enigszins duidelijk werd, moesten we het nog hebben over de lay-out, de typografie, de kleuren en de compositie. In de korte tijd die we hadden en de dubbele groepen, leek dit een ondoenlijke zaak.

Daarbij wilden driekwart van de leerlingen het affiche op de computer uitwerken. Om het dan te kunnen printen moet je meer van het vak weten dan menig leerling nog wist. Het heeft de begeleidende vakdocent DTP nog veel werk bezorgd. Een aantal affiches zijn uitgekozen en hangen op de tentoonstelling van Eilers in het gemeentearchief.