Hannes Wallrafen is beroepsfotograaf in Amsterdam. Hij heeft de lessen aan de tweede klas VMBO van het grafisch Lyceum gegeven. Driemaal twee uur. Samen met de docenten die de leerlingen volgens rooster lesgeven. Alles binnen het vak OGM: Oriëntatie Grafische Media. Het grafisch vak verandert steeds. Vooral de dragers van de informatie. In de lessen van Hannes wordt gebruik gemaakt van digitale camera's en het draadloze computernetwerk op het Grafisch Lyceum Amsterdam.
Als voorbereiding hadden de leerlingen van de tweede klas VMBO collages gemaakt van portretten die zij mooi vonden. Hannes Wallrafen begon met het neerleggen van allerlei portretten, uit kranten en uit zijn eigen archief, uit tijdschriften. Dat kwam naast de fotocollages van de leerlingen.
Hannes stelde vragen: "Wat is het verschil tussen deze foto's? Is een portret altijd van een persoon? Waarom kijkt deze man je aan en deze niet? Is de achtergrond belangrijk? Wat voegt dat toe aan de foto? Is de plek waar de fotograaf staat belangrijk?". Er ontstond een lijst met elementen waar een foto uit bestaat. De keuzes kun je maken tijdens het fotograferen.
Tijdens de eerste les mochten de leerlingen een foto maken, een proefopname van een medeleerling. Ze bedachten hoe ze de ander wilden fotograferen, welk standpunt, welke houding, welke uitsnede. De leerlingen maakten een schets en probeerden een foto te maken die op de schets leek. Het resultaat was te zien op het scherm van de computer.
De tweede les werden de keuzes herhaald en op het bord gezet. Het formulier werd ingevuld. Nu mochten de leerlingen gaan bedenken wie, hoe en waar in de buurt ze wilden gaan fotograferen. De proefopnames brachten ze zo snel mogelijk terug naar school, daar werden ze op de server gezet en bekeken. Hannes besprak wat goed was aan de foto's en wat verbeterd kon worden. Soms konden de leerlingen nog een rondje foto's schieten, nieuwe standpunten uitproberen of een andere combinatie van personen.
Tijdens de derde les werden de definitieve foto's op de grootste resolutie gemaakt. Nauwkeurig aan de hand van de proefopnames. De leerlingen hebben foto's in scène gezet, met en zonder zichzelf. Vuilnismannen werden ingezet, politieagenten, winkeliers voor en achter hun artikelen in de winkel. Leerlingen in het park, op het dak van de RAI Leerlingen als autobezitters, zwervers, regisseur. Maar zeker ook als zichzelf. Alleen of met z'n vieren in een kader.
Het resultaat geeft een beeld van de Rivierenbuurt anno 2003. Waar overdag veel ouderen op straat lopen en waar de leerlingen van het Grafisch Lyceum Amsterdam voor de nodige afwisseling en spanning zorgen.
De leerlingen hebben een boekje gemaakt van het proces.